kontakt | english

Navigator Professional


Navigator Pro je polica životnog osiguranja koju poslodavac ugovara za zaposlenike/managere koji su ključni za poslovanje. Poslodavac kao ugovaratelj osiguranja zaštićuje svoje poslovanje u slučaju gubitka pretrpljenog uslijed smrti zaposlenika kao i u slučaju kada se važan zaposlenik odluči za mirovinu – u ovom slučaju trajanje osiguranja veže se za ostvarivanje prava na mirovinu te se isplaćuje osigurani iznos za doživljenje. Trajanje i osigurani iznos za slučaj smrti kao i iznos za doživljenje koji se isplaćuje po isteku police bira poslodavac.

Dodatna prednost može biti povezivanje police s odgovarajućim dodatkom ugovoru o radu zaposlenika. Polica životnog osiguranja se tada koristi za dugoročno nagrađivanje i sigurnost zaposlenika. U tom slučaju osigurani iznosi mogu biti iskorišteni za isplatu zaposleniku ili njegovoj obitelji.


Zašto Navigator Professional?

Kao manager ili vlasnik, na jedinstveni se način brinete o svakom zaposleniku posebno, bilo da se radi o visokoj svoti zaštite za slučaj smrti ili isplate osiguranog iznosa nakon ugovorenog razdoblja rada kod poslodavca.

Tvrtka ima istovremeno zaštitu i raspolaže novčanim sredstvima uz mogućnost da novac primljen od OTP osiguranja isplati zaposleniku kao dio prihoda, nagrade, bonusa itd. Premija se može platiti jednokratno, kada je god to za tvrtku najpovoljnije, ali može se ugovoriti i redovita godišnja uplata. Tvrtka obračunava uplaćenu premiju osiguranja kao trošak poslovanja jer je istodobno i Ugovaratelj i Korisnik po polici. Tvrtka može vlastitom poslovnom odlukom zatražiti isplatu iznosa otkupne vrijednosti police, npr. zbog odlaska osiguranog zaposlenika ili drugih okolnosti. Otkupna vrijednost isplaćuje se već nakon 6 mjeseci trajanja osiguranja.


Mogućnost pripisa dobiti

Svake godine, ovisno o financijskim rezultatima poslovanja, u skladu s propisima, obračunat ćemo raspoloživi iznos dobiti te Vas pisanim putem obavijestiti o iznosu koji se pripisuje.Brzo i jednostavno, vi odlučujete o:

  • osiguranom iznosu za slučaj smrti
  • trajanju osiguranja
  • iznosu s kojim želite raspolagati po isteku osiguranja
  • načinu plaćanja – jednokratna premija ili uplata svake godine

Možete ugovoriti policu s minimalnim iznosom od 500 EUR za jednokratno plaćanje ili 250 EUR godišnje te štedjeti na rok od 4 do 25 godina. Osigurani zaposlenik mora imati između 18 i 65 godina i osobno potpisati ponudu osiguranja.Primjeri

Najčešća pitanjaCopyright 2016 OTP Osiguranje d.d.