kontakt | english

Osiguranja uz potrošačke kredite

Osiguranje života uz gotovinski kredit u Splitskoj banci

 

Uz moderne i povoljne uvjete kreditiranja u ponudi Gotovinskih kredita Splitske banke, razvijen je i poseban oblik osiguranja života kojim se građani u tijeku podnošenja kreditnog zahtjeva i isplate kredita, mogu osigurati za slučaj smrti te zaštiti svoje najbliže i obitelj od otplate kredita u banci.

Postupak je izvanredno jednostavan i usklađen s postupkom obrade i isplate kredita te omogućuje građanima da svoje kreditne poslove obave jednako lagano istodobno sa sklapanjem osiguranja života.

Uvjeti pokrića usklađeni su s uvjetima potrebnim za odobrenje kredita tako da nema potrebe za dodatnim provjerama i koracima koje je potrebno poduzeti da bi kredit bio isplaćen u kratkim rokovima, prema ponudi banke.


O uvjetima i ponudi informirajte se u Splitskoj banci !


Osiguranje života uz potrošačke kredite

 

Za potrebe potrošačkih kredita u ponudi mnogih tvrtki u zemlji, razvili smo oblik osiguranja života koji pokriva uz smrt također i otplatu rata kredita tijekom liječenja u bolnici zbog bolesti ili nezgode, te također obuhvaća i rizik trajne i potpune invalidnosti.

Tvrtka kreditor osigurava svoje dužnike kako bi povećala sigurnost naplate, sklapanjem grupne police osiguranja života, koju suglasnošću prihvaćaju osiguranici kada im je ponuđena takva klauzula uz ugovor o kreditiranju.


Copyright 2016 OTP Osiguranje d.d.