kontakt | english

Ovdje ćemo pokušati odgovoriti na Vaša najčešća pitanja i ponuditi informacije za bolje razumijevanje naše ponude i poslovnih aktivnosti.
Upite šaljite na info@otposiguranje.hr.


(kliknite na pitanje kako biste vidjeli odgovor)

 Neka od čestih pitanja:


Bolovanje:

 1. Što se osigurava ovom policom?
 2. Koji je iznos osigurane svote?
 3. Kada počinje pokriće iz ove police?
 4. Koliko se dugo isplaćuje naknada po ovoj polici?
 5. Tko će primiti osiguranu svotu po ovoj polici?
 6. Kako se plaća premija osiguranja?
 7. Koje režije pokriva osiguranje?

Protector:

 1. Mogu li kombinirati pokrića i svote po želji?
 2. Koja je procedura ugovaranja, ograničenja, treba li zdravstveni pregled?
 3. Koliko je trajanje pokrića za lom kosti, što ako slomim više kosti?
 4. Kada počinje pokriće za policu Protector?
 5. Koliko traje osiguranje, kako ću produljiti policu?
 6. Tko ima pravo na popust 10% za drugu policu?
 7. Mogu li ja naknadno sklopiti dodatnu policu s većim pokrićem?

SG Navigator Pro:

 1. Jesu li mi sredstva dostupna u slučaju nepredviđene potrebe?
 2. Je li moguće naknadno povećati osigurane iznose?
 3. Koje prednosti ima zaposlenik ako je tvrtka ugovaratelj police osiguranja?
 4. Koliki porez tvrtka mora platiti na iznos premije?
 5. Je li potreban zdravstveni pregled?
 6. Kako je novac tvrtke dugoročno siguran?

SG Navigator:

 1. Koliko je moj novac siguran?
 2. Je li mi je ušteđeni iznos dostupan i ranije?
 3. Je li potreban zdravstveni pregled?
 4. Koja je očekivana dobit na kraju ugovora?
 5. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe?
 6. Mogu li kasnije promijeniti osigurani iznos?
 7. Podliježe li isplata osigurane svote porezima, te može li se naslijediti?

Dječja polica:

 1. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe? Što ako je dijete maloljetno u tom trenutku?
 2. Htjela bih premiju platiti odmah za prvu godinu, a kasnije plaćati mjesečno. Je li takva promjena moguća?
 3. Moram li se podvrgnuti liječničkom pregledu radi sklapanja police?
 4. Mogu li u toku trajanja osiguranja promijeniti iznos koji plaćam, ako želim povećati ugovorenu svotu (ili je smanjiti)?
 5. Što ako ne budem uopće mogao plaćati premiju?
 6. Mogu li produljiti ili skratiti trajanje ugovora?
 7. Mogu li kasnije promijeniti ciklus plaćanja; prijeći na godišnje ili polugodišnje?
 8. Razmišljam da kasnije i za drugo dijete osiguram svotu kada diplomira?
 9. Je li moguće staviti supružnika kao korisnika, koji će onda brinuti o koristi naše djece?
 10. Mogu li staviti više od jedne osobe za korisnika, npr. dvoje djece?
 11. Koje je moguće trajanje Dječje police?

Uz stambene kredite:

 1. Gdje mogu sklopiti policu osiguranja?
 2. Koji su dobni uvjeti za ugovaranje police osiguranja?
 3. Je li potreban zdravstveni pregled?
 4. Može li se osigurati i sudužnik po kreditu, npr. suprug/supruga?
 5. Što se događa u slučaju smrti osigurane osobe?
 6. Kako mogu plaćati premiju?
 7. Je li osiguranje života za slučaj smrti uz kredit potrebno dopuniti i osiguranjem od nezgode?
 8. Što se događa u slučaju potpune prijevremene otplate kredita?
 9. Što se događa u slučaju djelomične prijevremene otplate kredita?

Ostali proizvodi:

 1. Je li polica osiguranja za slučaj smrti ugovorena s pokrićem na iznos odobrenog kredita za cijelo vrijeme otplate?
 2. Je li osiguranje života za slučaj smrti uz kredit potrebno dopuniti i osiguranjem od nezgode?
 3. Je li uz osiguranje za slučaj smrti potrebno sklapati i osiguranje za doživljenje?Copyright 2016 OTP Osiguranje d.d.